قهوه کریمر کیویت

کریمر یک ترکیب مایع یا پودری شکل است که به عنوان یک افزودنی‌ِ جایگزین شیر برای شیرین کردن و سفید کردن قهوه، چای، هات چاکلت و … از آن استفاده می‌شود. در ترکیبات این محصول از روغن و شیرین کننده های گیاهی و غیرلبنی استفاده شده است.

کریمر کیویت (هلند)KIEVIT

کریمر یک ترکیب مایع یا پودری شکل است که به عنوان یک افزودنی‌ِ جایگزین شیر برای شیرین کردن و سفید کردن قهوه، چای، هات چاکلت و … از آن استفاده می‌شود. در ترکیبات این محصول از روغن و شیرین کننده های گیاهی و غیرلبنی استفاده شده است؛ بنابراین اشخاصی که به لاکتوز حساسیت دارند می‌توانند به راحتی از کریمر ها استفاده کنند