قهوه فومر کیویت

کافی فومر یک پودر خوراکی است که برای تهیه فوم پایدار و سفید برای نوشیدنی های بر پایه کافئین مانند قهوه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین کمک می کند فرآیند تهیه فوم شیر با سرعت بیشتری انجام گیرد. استفاده از این پودر کمک می کند که این نوشیدنی ها قوام بهتری داشته باشند و رنگ تیره آنها نیز روشن تر شود.

(هلند)KIEVITفومر کیویت

کافی فومر یک پودر خوراکی است که برای تهیه فوم پایدار و سفید برای نوشیدنی های بر پایه کافئین مانند قهوه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین کمک می کند فرآیند تهیه فوم شیر با سرعت بیشتری انجام گیرد. استفاده از این پودر کمک می کند که این نوشیدنی ها قوام بهتری داشته باشند و رنگ تیره آنها نیز روشن تر شود. همچنین استفاده از کافی فومر به جز اینکه باعث بهتر شدن طعم قهوه و لاته و کاپوچینو می شود به بهتر شدن کیفیت ظاهری نوشیدنی های بر پایه قهوه نیز کمک می کند. زیرا کافه داران با ایجاد طرح های متنوع بر روی این نوشیدنی ها باعث جذب مشتری می شوند