قهوه فومر موکاته

فومر موکاته به عنوان عاملی کف کننده و یک ماده افزودنی برای نوشیدنی های داغ استفاده میشود. این ماده خوراکی همانطور که از نامش پیداست باعث ایجاد کف یا فوم میشود. فومِر در انواع قهوه، کاپوچینو و کافی میکس کاربرد دارد. فومر به عنوان عاملی سفید کننده و ایجاد کننده کف یا فوم پایدار عمل میکند.

فومر موکاته(لهستان)

فومر موکاته به عنوان عاملی کف کننده و یک ماده افزودنی برای نوشیدنی های داغ استفاده میشود. این ماده خوراکی همانطور که از نامش پیداست باعث ایجاد کف یا فوم میشود. فومِر در انواع قهوه، کاپوچینو و کافی میکس کاربرد دارد. فومر به عنوان عاملی سفید کننده و ایجاد کننده کف یا فوم پایدار عمل میکند