کلرید منیزیم

کلرید منیزیم نمکی طبیعی است که می توان آنرا  از کانسارهای ساحلی و دریاچه ها برداشت کرد. در شکل خالص MgCI2  را می توان به عنوان عنصری پودری، بدون بو و بی رنگ تشخیص داد که طعم تلخی دارد. این ترکیب به راحتی در آب حل می شود و بیشتر در حالت هیدراته یافت می شود زیرا به راحتی رطوبت هوا را جذب می کند.

کلرید منیزیم

کلرید منیزیم نمکی طبیعی است که می توان آنرا  از کانسارهای ساحلی و دریاچه ها برداشت کرد. در شکل خالص MgCI2  را می توان به عنوان عنصری پودری، بدون بو و بی رنگ تشخیص داد که طعم تلخی دارد. این ترکیب به راحتی در آب حل می شود و بیشتر در حالت هیدراته یافت می شود زیرا به راحتی رطوبت هوا را جذب می کند.

سایر کاربردهای صنعتی کلرید منیزیم

تولید مواد ضد عفونی کننده

تولید پوشش ضد حریق پانل های چوبی ، تیرهای فولادی و سایر مواد

به عنوان یک جزء در کپسول های آتش نشانی

تیمار پارچه های پشمی و نخی

خنک کردن ابزار حفاری

فرآوری چغندرقند