پودر ژلاتین

ژلاتین يك ماده پروتئيني كلوئيدي است. که از هيدروليز كلاژن موجود در پوست، استخوان و بافت پيوندي حيوانات از جمله دام ، طيور و آبزيان بدست مي آيد. در فرایند تولید ژلاتین ، پوست و استخوان حیواناتی مثل گاو ، گوسفند ، خوک ، پرندگان یا ماهی را در آب جوشانده و بوسیله اسید ، محلولی را از آن استخراج میکنند. سپس با فرآوری این محلول از ان ژلاتین تولید میکنند. ژلاتین ماده ایی جامد ، بی مزه و بو و شفاف است. و رنگ آن از زرد کم رنگ تا سفید می باشد.

پودرژلاتین حلاوت

ژلاتین يك ماده پروتئيني كلوئيدي است. که از هيدروليز كلاژن موجود در پوست، استخوان و بافت پيوندي حيوانات از جمله دام ، طيور و آبزيان بدست مي آيد. در فرایند تولید ژلاتین ، پوست و استخوان حیواناتی مثل گاو ، گوسفند ، خوک ، پرندگان یا ماهی را در آب جوشانده و بوسیله اسید ، محلولی را از آن استخراج میکنند. سپس با فرآوری این محلول از ان ژلاتین تولید میکنند. ژلاتین ماده ایی جامد ، بی مزه و بو و شفاف است. و رنگ آن از زرد کم رنگ تا سفید می باشد.

کاربرد ها و خواص ژلاتین خوراکی در صنعت غذایی

صنعت شکلات و قنادی

صنعت لبنبات

صنعت نوشیدنی ها

صنعت گوشت

نان و خمیر ها

قدرت ژلی ژلاتین:

خصوصيت مهمي كه ارزش ژلاتين تجارتي را تعيين مي كند سختي ژل است. سختی ژل با کیفیت ژلاتین نسبت مستقیم دارد. اين سختي را با قدرت ژلي مشخص میکنند که به آن بلوم ژلاتین نیز میگویند. هرچه بلوم ژلاتین بالاتر باشد درجه سختی ژل و در نتیجه کیفیت و کارایی آن بالاتر است. میزان بلوم ژلاتين هاي تجارتي معمولاً پنجاه تا سیصد گرم است.اگر ژلاتين قدرت ژلي شدن خوبي داشته باشد ، ژلاتين با بلوم قوي و اگر قدرت ژلي شدن خوبي نداشته باشد ، ژلاتين با بلوم ضعیف ناميده مي شود.