پروپیل گلیکول

پروپیلن گلیکول گرید غذایی یک مایع هیگروسکوپیک و بسیار کم خطر است که توسط اکسید پروپیلن با استفاده از آب خالص تهیه می‌شود. این مایع دارای خلوص 99.8 درصد و خواص ضد میکروبی است.

پروپیل گلیکول

پروپیلن گلیکول گرید غذایی یک مایع هیگروسکوپیک و بسیار کم خطر است که توسط اکسید پروپیلن با استفاده از آب خالص تهیه می‌شود. این مایع دارای خلوص 99.8 درصد و خواص ضد میکروبی است.

سایر نام‌ها:

مونو پروپیلن گلیکول، پروپیلن گلایکول، PG، MPG، Propylene Glycol، E1520

فرمول شیمیایی: C3H8O2

توضیحات تکمیلی

کشور

کره

بسته بندی

بشکه 215 کیلویی