نمک های فسفات

در فرآیند تولید نمک‌های فسفات گرید غذایی از اسید فسفریک خالص و باکیفیت استفاده می‌شود. این مواد، پروتئین و آب را با حالتی خاص به هم متصل کرده و باعث بهبود کیفیت محصولات گوشتی می‌شوند.

نمک‌های فسفات

در فرآیند تولید نمک‌های فسفات گرید غذایی از اسید فسفریک خالص و باکیفیت استفاده می‌شود. این مواد، پروتئین و آب را با حالتی خاص به هم متصل کرده و باعث بهبود کیفیت محصولات گوشتی می‌شوند.

نمک‌های فسفات شرکت پرشین یوتاب شامل پایرو‌فسفات سدیم، تری‌پلی‌فسفات سدیم (STPP) و پلی‌فسفات‌های سدیم، کلسیم پتاسیم و و آمونیم می‌باشد.

سایر نام‌ها: CARFOSEL، نمک فسفات، E 450، E 451، E 452