سی ام سی شاندونگ

سی ام سی شاندونگ به صورت پودر یا گرانول سفید تا مایل به سفید در دسترس است. در آب بسیار محلول است و در صورت هیدراته شدن یک محلول یا ژل چسبناک تشکیل می دهد.

سی ام سی شاندونگ

سی ام سی شاندونگ به صورت پودر یا گرانول سفید تا مایل به سفید در دسترس است. در آب بسیار محلول است و در صورت هیدراته شدن یک محلول یا ژل چسبناک تشکیل می دهد. سی ام سی پایداری حرارتی و اسیدی عالی را نشان می‌دهد و برای طیف وسیعی از شرایط پردازش مواد غذایی مناسب است