سیتریک اسید monohydrate

اسید سیتریک با حجم تولید جهانی بیش از دو میلیون تن در سال، یک مادۀ اولیۀ بسیار مهم و کاربردی در صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی است. این ماده به صورت طبیعی در برخی مواد غذایی به‌خصوص مرکبات و ارگانیزم‌های زنده وجود دارد اما تولید انبوه آن از طریق شکر و تخمیر میکروبی گیاه نایجر انجام می‌شود.

اسید سیتریک

اسید سیتریک با حجم تولید جهانی بیش از دو میلیون تن در سال، یک مادۀ اولیۀ بسیار مهم و کاربردی در صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی است. این ماده به صورت طبیعی در برخی مواد غذایی به‌خصوص مرکبات و ارگانیزم‌های زنده وجود دارد اما تولید انبوه آن از طریق شکر و تخمیر میکروبی گیاه نایجر انجام می‌شود.

اسید سیتریک در دو حالت خشک (آنهیدروز) و آبدار (مونوهیدرات) به صورت کریستال‌های سفید بدون بو تهیه می‌شود و مزه‌ای اسیدی و ترش دارد. اسید سیتریک خشک کمی خاصیت هیگروسکوپیک دارد و در دمای 152 درجه سانتی گراد ذوب می‌شود.
سایر نام‌ها: E330، جوهر لیمو
فرمول شیمیایی: C6H8O7

توضیحات تکمیلی

کشور

چین

بسته بندی

کیسه 25 کیلویی