سدیم پلی فسفات

یکی از مهمترین موارد کاربرد فسفات در صنایع غذایی، استفاده از آن در فرآورده‌های گوشتی برای تثبیت کیفیت گوشت است. یک افزودنی مورد تایید و مناسب، باید در جهت سلامت انسان باشد و باعث افزایش کیفیت محصول شود.

سدیم پلی فسفات

یکی از مهمترین موارد کاربرد فسفات در صنایع غذایی، استفاده از آن در فرآورده‌های گوشتی برای تثبیت کیفیت گوشت است. یک افزودنی مورد تایید و مناسب، باید در جهت سلامت انسان باشد و باعث افزایش کیفیت محصول شود. افزودنی‌های فسفاتی دارای این ویژگی‌ها هستند و در سراسر دنیا برای تولید فرآورده‌های گوشتی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزودن فسفات در فرآیند تولید محصولات گوشتی، باعث تثبیت رنگ، تثبیت میزان اسیدیته، افزایش الاستیسیته، عدم رشد باکتری، بهبود طعم و بوی مناسب گوشت و