زانتان گام

زانتان گام که به آن گزانتان نیز گفته می‌شود نوعی پلی ساکارید میکروبی به شمار می‌رود. این ماده در الکل، نامحلول است و در آب، توان حل شدن دارد. از زانتان گام در صنایع غذایی و صنعت تولید دارو، استفاده‌های فراوانی می‌شود چرا که این محصول، خواص و ویژگی‌های خاصی دارد.

زانتان گام

زانتان گام ( پودر- خوراکی ) چیست و چه کاربردی دارد؟

زانتان گام که به آن گزانتان نیز گفته می‌شود نوعی پلی ساکارید میکروبی به شمار می‌رود. این ماده در الکل، نامحلول است و در آب، توان حل شدن دارد. از زانتان گام در صنایع غذایی و صنعت تولید دارو، استفاده‌های فراوانی می‌شود چرا که این محصول، خواص و ویژگی‌های خاصی دارد. به طور کلی، کاربرد این ماده در تولیدات خوراکی، باعث ضخیم‌تر شدن این محصولات می‌شود. از طرف دیگر وجود این ماده در مواد غذایی موجب می‌شود تا این محصولات بتوانند ذرات جامد خود را در حالت تعلیق نگه دارند