لوبیا سفید

دسته بندی ها

آمریکایی ها و انگلیسی ها علاقه شدیدی به لوبیا سفید دارند و آن را به صورت خوراک لوبیا مصرف می کنند. به گفته محققان اگر لوبیا سفید بطور منظم مصرف شود میتواند سطح کلسترول را به میزان زیادی کاهش دهد. علاوه بر این موارد لوبیا سفید یکی از منابع مهم دریافت اسیدفولیک است و مواد مغذی که در آن موجود است میتواند جلوی رشد سلول های سرطانی را بگیرد. از طرفی لوبیا سفید در مقابل سایر لوبیاها بیشتری مقدار سدیم را دارد.