برنج ندا

بسیاری از مصرف کنندگان تصور می‌کنند که نام برنج ندا برگرفته از یک نام دخترانه است؛ در حالی که چنین نیست. بلکه کلمه ندا مخفف سه نام “نعمت زاده”، “دانشگاه” و “آمل” است. همانطور که اشاره شد برنج ندا یکی از انواع برنج‌های اصلاح شده به شمار می‌آید که توسط محققان حوزه برنج و با اصلاح نژاد برنج‌های دیگر به دست آمده است.

برنج ندا

بسیاری از مصرف کنندگان تصور می‌کنند که نام برنج ندا برگرفته از یک نام دخترانه است؛ در حالی که چنین نیست. بلکه کلمه ندا مخفف سه نام “نعمت زاده”، “دانشگاه” و “آمل” است. همانطور که اشاره شد برنج ندا یکی از انواع برنج‌های اصلاح شده به شمار می‌آید که توسط محققان حوزه برنج و با اصلاح نژاد برنج‌های دیگر به دست آمده است. برنج ندا در سال ۱۳۷۶ توسط دکتر قربانعلی نعمت زاده معرفی شد و به همین دلیل با نام برنج ندا به بازار عرضه شد. این نوع برنج حاصل ترکیب سه نوع برنج حسن سرایی، سنگی طارم و آمل ۳ است.