برنج فجر

برنج ایرانی فجر برنجی است که در سال 1380 توسط محققان حوزه برنج با ایجاد تغییرات ژنتیکی بر روی برنج های با کیفیت جهت بهره برداری بیشتر کشاورزان تولید شده است،این برنج در دسته برنج های پرمحصول قرار دارد.

برنج فجر

برنج ایرانی فجر برنجی است که در سال 1380 توسط محققان حوزه برنج با ایجاد تغییرات ژنتیکی بر روی برنج های با کیفیت جهت بهره برداری بیشتر کشاورزان تولید شده است،این برنج در دسته برنج های پرمحصول قرار دارد و از طبع سرد برخوردار است برنج فجر پرفروش ترین برنج در بین برنج های دسته پرمحصول که از کیفیت پخت بالایی برخوردار است، این برنج بیشتر توسط رستوران، شرکت، ادارات بدلیل قیمت مقرون بصرفه و خوشپخت بودن آن مورد استفاده قرار میگیرد