کنسانتره هلو

شرکت تجارت آزاد نوین تولیدکننده، فروشنده و صادرکننده عمده کنسانتره هلو کاملا طبیعی با بریکس بالا و بصورت غیراسپتیک میباشد.

شرکت تجارت آزاد نوین تولیدکننده، فروشنده و صادرکننده عمده کنسانتره هلو کاملا طبیعی با بریکس بالا و بصورت غیراسپتیک میباشد.