برنج ایرانی و خارجی

با بهترین کیفیت

مواد اولیه صنایع غذایی

پیش نیازهای مواد غذایی

پودر کاکائو

درجه یک

پوره و کنسانتره آبمیوه

پوره و کنسانتره آبمیوه

قهوه و مشتقات آن

فومر، روبوستا، عربیکا

حبوبات

عدس، نخود، لپه