برند ۲۱۲ با هدف تکمیل سبد خانوار مشتریان ثبت گردید. دامنه محصولات تولیدی تحت نام برند ۲۱۲ انواع محصولات خانواده غذایی را در بر می‌گیرد. ۲۱۲ با هدف ارائه سبد کامل محصول، طیف گسترده و متنوعی از مواد غذایی متناسب با هر نوع سلیقه ای را برای شما مردم عزیز ایران فراهم میکند.​

پیغام بسته بودن دیدگاه ها.